Side Logo
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
VIP 6
VIP 7
VIP 8
VIP 9
VIP 10
VIP 1
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 1
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.50%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.40%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.40%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) -
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT -
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 200,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT -
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN -
VÉ KỲ NGHỈ -
LÊN CẤP -
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN -
VIP 2
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 2
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.55%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.45%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.45%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 200,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 200,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 250,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN -
VÉ KỲ NGHỈ -
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 20,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 200,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 3
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 3
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.60%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.50%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.50%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 400,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 400,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 300,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN -
VÉ KỲ NGHỈ -
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 50,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 350,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 4
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 4
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.65%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.55%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.55%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 600,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 600,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 350,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN -
VÉ KỲ NGHỈ -
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 80,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 500,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 5
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 5
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.70%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.60%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.60%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 800,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 800,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 400,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ -
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 120,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 650,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 6
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 6
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.75%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.65%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.65%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 1,000,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 1,000,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 450,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ -
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 150,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 800,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 7
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 7
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.80%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.70%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.70%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 1,200,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 1,200,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 500,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ -
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 180,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 950,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 8
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 8
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.85%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.75%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.75%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 1,400,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 1,400,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 600,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ ✔️
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 210,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 1,100,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 9
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 9
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 0.90%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.80%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.80%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) 1,600,000 đồng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 1,600,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 650,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ ✔️
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 240,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 1,250,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
VIP 10
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 10
DOANH THU HÀNG NGÀY (THỂ THAO) 1.00%
DOANH THU HÀNG NGÀY (LIVE CASINO) 0.90%
DOANH THU HÀNG NGÀY (SLOT GAMES) 0.90%
CẤP THƯỞNG (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 2,000,000 đồng
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY 700,000,000 đồng
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG ĐỘC QUYỀN ✔️
VÉ KỲ NGHỈ ✔️
LÊN CẤP Tiền gửi tích lũy 270,000,000 đồng trở lên trong một ngày
DUY TRÌ CẤP ĐỘ CỦA BẠN Tích lũy 1,400,000,000 doanh thu (mỗi tháng)
Lưu ý 1. Thành viên cần hoàn thành tiến độ (Gửi tiền) và (Rút tiền) đang hiển thị, chỉ có thể nâng cấp vào ngày hôm sau
2. Cấp VIP8, VIP9 và VIP10 sẽ không được tự động nâng cấp

1.Đối với việc lập tài khoản nhằm mục đích trục lợi , K9WIN không khoan dung cho việc
lạm dụng hoặc gian lận tiền cược. Việc xác định các tài khoản cược vi phạm qui trình cược
hợp lệ sẽ tùy theo quyết định của K9WIN, những bằng chứng rõ ràng của việc lạm dụng
tiền thưởng sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các ví dụ sau đây:

*Đặt cược tiền thưởng
vào các game bị loại trừ *Sử dụng nhiều tài khoản / sử dụng proxy để truy cập *
Cược chéo
nhiều tài khoản trên 1 địa chỉ IP
*Lạm dụng chênh lệch tỷ lệ kèo giữa các trang cá cược
*Đặt cược 2 bên
*Sử dụng VPN hay che giấu địa chỉ IP
*Đại lý liên kết CPA hoặc lạm dụng
chia sẻ doanh thu
*Cài đặt hoặc sử dụng phần mềm, thiết bị hỗ trợ


2. Một địa chỉ ip, 1 tài khoản ngân hàng chỉ có thể đăng ký 1 tài khoản người chơi. K9WIN
có toàn quyền quyết định đối với các trường hợp đăng ký nhiều tài khoản cược trên cùng 1
địa chỉ ip,1 tài khoản ngân hàng đăng ký nhiều tài khoản mà không cần thông báo trước.


3. K9WIN có quyền kiểm tra hồ sơ giao dịch và thời gian đăng nhập vào bất kỳ thời gian
nào với bất cứ lý do gì. Đối với trường hợp phát hiện người chơi tham gia cược theo những
cách đã được nêu như ở trên hoặc chúng tôi xét thấy có những hành động tham gia không
lành mạnh từ các chương trình khuyến mãi của K9WIN thì chúng tôi có quyền tịch thu toàn
bộ tiền thắng cược và ngưng hoạt động đối với tài khoản của quý khách.


4. Điều khoản và điều kiện cược Xổ Số
* Người chơi có thể đặt cược tối đa 500k/số
* Người chơi chỉ có thể đặt cược tối đa 30 số đề
* Không được sử dụng 1 IP, thiết bị để đặt cược nhiều tài khoản.
* K9Win có thể toàn quyền quyết định với những thành viên vi phạm điều khoản.


5. Trước khi phát hành hoặc chấp thuận bất kỳ khoản rút tiền nào, K9Win có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin như bằng chứng Nhận dạng Cá nhân, bản sao mặt trước và mặt sau của thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, Hộ chiếu, Giấy phép Lái ​​xe hoặc bảng sao kê ngân hàng gần đây hoặc các tài liệu thích hợp khác như K9Win, theo quyết định riêng của mình, thấy cần thiết. Nếu bạn không tuân thủ bất kỳ yêu cầu bảo mật nào, K9Win có quyền vô hiệu mọi khoản tiền thắng cược trong tài khoản của bạn.


6. K9WIN có quyền chấm dứt hoặc sửa đổi Điều khoản và Điều kiện mà không cần thông báo trước.